KOMMUNIKATION
Akdeniz Av., No: 78 34080, Fatih,Istanbul, Türkiye
+90 (850) 222 4 222 - +90 (212) 534 20 70-71 pbx
+90 (212) 534 20 79 & 531 99 75